2018 “Priekšnosacījumi Latvijas Virves vilkšanas izlašu komandu veidošanas procesā un sacensību organizācijas optimizācija izmantojot elektronisko sistēmu”

Latvijas Virves vilkšanas federācija īsteno projektu “Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem”

2018. gada 14. aprīlī plkst. 10.30 – Rīgā, Viestura prospektā 17 notiks LVVF seminārs Treneriem, tiesnešiem , sekretāriem, sportistiem – no katra LVVF juridiskā biedra orientējoši 4 dalībnieki (plānotais dalībnieku skaits 25)

Pieteikšanās līdz 5. aprīlim ( nepieteikšanā gadījumā pēc 5.04 Jūsu kluba, komandas dalībnieku vietas tiks piedāvatas interesentiem)

Pieteikšanās – e-pasts virvesvilksana@inbox.lv;

Lilita Mūkina 29520716

DIENAS KĀRTĪBA

10.00 – Atklāšana
10.30 – 12.15 “Trenera filozofijas un ētikas pamatprincipi” LSPA doc. Mag.pead Jānis Rimbenieks
12.15 – 12.45 Kafijas pauze
12.45 – 14.15 Sacensību organizēšana virves vilkšanā; Elektroniskā sistēma virves
vilkšanā ( Ģ.Šķeperis, Ž. Pavlova, A. Brakmanis, Dz.Polna)

14.15 – 14.30 Kafijas pauze
14.30 – 16.30 Praktiskas nodarbības grupās

“ Treneri” – komandas veidošanas principi ( LVVF treneru korpuss)
Sekretāres – praktsiskas nodarbības elektr.sistema un praktiski uzdevumi –
( Dz.Polna, Ž.Pavlova)
Tiesneši praktiskās nodarbības – ( Dz.Polna, Ž.Pavlova, A. Brakmanis)

Semināra materiāli:

P.s. Sekretāru darbam nepieciešams savs PC un datu parnēsatajs USB zibatmiņa).