Semināri

Latvijas virves vilkšanas federācijas organizēts saminārs tiesnešiem, sekretāriem, treneriem.

“Virves vilkšanas sacensību organizācija un tiesāšana”

Piedalījās 22 dalībnieki no virves vilkšanas kluba ” Ozoli”, ” Saldus” , Riga, Rīgas pašvaldības policijas, Viesītes. Semināru vadīja TWIF kategorijas tiesneši Dzintars Polna un Aivars Brakmanis.

LATVIJAS VIRVES VILKŠANAS FEDERĀCIJA VIRVES VILKŠANAS paraug nodarbība virves vilkšanā 9.12. klašu audzēkņiem

Mērķis

Dot iespēju programmas dalībniekiem veidoties par sociāli aktīvām un  vispusīgi attīstītām personībām, kam izveidota izpratne par fizisko aktivitāšu un veselīga dzīves veida  nozīmi visā dzīves laikā.

Uzdevumi

  • Veicināt programmas dalībnieku veselības nostiprināšanu un saglabāšanu.
  • Apgūt virves vilkšanas sporta pamatus, kustības ar daudzveidīgu vingrinājumu palīdzību.
  • Attīstīt izturības, spēka, ātruma, lokanības īpašības, koordināciju, veiklību, ritma izjūtu, uzņēmību, intelektuālās un sadarbības prasmes, spēju orientēties telpā un laikā, kopīgi nosprausto mērķu sasniegšanai, ar radošu darbību un daudzveidīgu kustību palīdzību.
  • Nodrošināt apstākļus, lai apgūtās zināšanas, izveidotās prasmes un iemaņas virves   vilkšanas programmas dalībnieki prastu pielietot patstāvīgās sporta nodarbībās, veselības veicinošu un sporta pasākumu organizēšanā tālākajā dzīvē.

NOLIKUMS/PROGRAMMA

BILDES

2016. gada 26. maijā notika NBS Sporta kluba un Biedrības “Latvijas Virves vilkšanas federācija” rīkotais seminārs “Virves vilkšanas sporta treniņa pamati iesācējiem un sacensību organizācija”

seminars_1

Seminārs norisinājās NBS Sporta kluba kompleksā. Teorētiskajā daļā dalībnieki tika iepazīstināti ar: Virves vilkšanas sportu pasaulē un Latvijā; virves vilkšanas komandas veidošana, treniņš, sagatavošana sacensībām raksturojums; virves vilkšanas sacensību noteikumi, tiesāšana, organizācija telpās un ārā. Praktiskajā nodarbībā dalībnieki tika iepazīstināti ar: drošības tehnikas noteikumiem; speciāliem sagatavojošiem vingrinājumiem vilcējiem, virves vilkšanas tehnikas pamatiem un praktisku vilkšanu.
Semināra nodarbības vadīja pārstāvji no Latvijas Virves vilkšanas federācijas: Dzintars Polna, Andris Palamarčuks un Žanete Pavlova.
Dalībnieku skaits seminārā – 19 NBS karavīri. Visi semināra dalībnieki noslēgumā saņēma sertifikātu par iegūtajām teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām virves vilkšanā.

2015. gada 12. decembrī Latvijas virves vilkšanas un Polijas virves vilkšanas federāciju pieredzes apmaiņas seminārs

PROGRAMMA

2015. gada 3. oktobrī LVVF noslēguma pasākums “Key of Riga”

2015. gada 11. jūlijs Seminārs “Sadarbībā ar Latvijas Antidopinga aģentūru

PROGRAMMA