Kontakti

LATVIJAS VIRVES VILKŠANAS FEDERĀCIJA

Biedrība “Latvijas Virves vilkšanas federācija”,
Reģistrācijas Nr. 40008023904
Adrese: Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 8-44,
Rīga, LV 1082
Tālrunis +371 29520716
e-pasts virvesvilksana@inbox.lv
Norēķinu konts – Valsts kase
LV59TREL9153220000000

Banka SWEDBANK AS
Kods HABALV22
Konts LV02HABA0551036005023

LVVF valdes kontakti

Vārds, uzvārds e-pasts
Krists Ezeriņš krists.ezerins@dhl.com
Ģirts Šķeperis girts.skeperis@gmail.com
Aivars Brakmanis serviss@fix.lv
Zane Šnore zsnore@gmail.com
Laura Griestiņa lauragriestina@inbox.lv
Antra Alksne antraalksne@gmail.com
Māris Runcis maris.runcis@riga.lv
Dzintars POLNA, (TWIF tiesnesis) virves vilkšanas klubs “ Mustangs” +371 26460024 (mob.) e – pasts dpolna@gmail.com
Ainārs ZABLOVSKIS Virves vilkšanas klubs “Velkonis”, sacensību komisija +371 29476966; e - pasts halle@ocventspils.lv www.vvkvelkonis.mozello.lv
Aivars BRĀKMANIS (TWIF tiesnesis) Virves vilkšanas klubs “Velkonis” +371 29229892 (mob.); e - pasts SERVISS@FIX.LV
Raivo TUKA sporta klubs “Saldus”, +371 26165848; e – pasts: tukaraivo@inbox.lv
Vilis Raginskis
Virves vilkšanas klubs "Līvbērze"
+371 29420951
Oskars Plonis Virves vilkšanas klubs “Ozoli” +371 26565006 e – pasts: oskars.plonis@gmail.com www.vvkozoli.mozello.lv
Kārlis Bauers
Studentu sports
Mārcis Runcis
Jaunatnes komisija
Lilita MŪKINA 
LVVF ģenerālsekretāre: 
+371 29520716 (mob.)
e-pasts: virvesvilksana@inbox.lv

LVVF TIESNEŠU SARAKSTS

Citi LVVF kontaktu telefoni

Normunds Pastars
 sporta klubs “Mustangs”, Jēkabpils
 +371 26165834;
 e – pasts: npastars@yahoo.com
Andris Palamarčuks
“ C” kategorijas treneris - Rīga +371 29406985 e – pasts: skuhc@inbox.lv
Māris Runcis
 Rīgas Pašvaldības policija
 +371 22010917
Žanete Pavlova (NBS) TWIF tiesnese
 +371 28380015 (mob.)
 e-pasts: zanete.pavlova@mil.lv