Kontakti

LATVIJAS VIRVES VILKŠANAS FEDERĀCIJA

Biedrība “Latvijas Virves vilkšanas federācija”,
Reģistrācijas Nr. 40008023904
Adrese: Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 8-44,
Rīga, LV 1082
Tālrunis +371 29520716
e-pasts virvesvilksana@inbox.lv
Norēķinu konts – Valsts kase
LV59TREL9153220000000

Banka SWEDBANK AS
Kods HABALV22
Konts LV02HABA0551036005023

LVVF valdes kontakti

Dzintars POLNA,mustangs
 LVVF prezidents (TWIF tiesnesis)
 virves vilkšanas klubs “ Mustangs”
 +371 26460024 (mob.)
 e – pasts dpolna@gmail.com
velkonis_logoAinārs ZABLOVSKIS
LVVF viceprezidents
Virves vilkšanas klubs “Velkonis”, 
sacensību komisija
 +371 29476966;
 e - pasts halle@ocventspils.lv
 velkonis.webs.com
Aivars BRĀKMANISvelkonis_logo
 tiesnešu komisija (TWIF tiesnesis)
 Virves vilkšanas klubs “Velkonis”
 +371 29229892 (mob.);
 e - pasts SERVISS@FIX.LV
Raivo TUKAsaldus
 sporta klubs “Saldus”,
 attīstības komisija
 +371 261665848;
 e – pasts: tukaraivo@inbox.lv
Oskars Plonisozoli_logo
 Virves vilkšanas klubs “Ozoli”
 Attīstības komisija
 +371 26565006
 e – pasts: oskars.plonis@gmail.com
Kārlis Bauers
Studentu sports
Mārcis Runcis
Jaunatnes komisija
Lilita MŪKINA 
LVVF ģenerālsekretāre: 
+371 29520716 (mob.)
e-pasts: virvesvilksana@inbox.lv

LVVF TIESNEŠU SARAKSTS

Citi LVVF kontaktu telefoni

Normunds Pastars
 sporta klubs “Mustangs”, Jēkabpils
 +371 261665834;
 e – pasts: npastars@yahoo.com
Andris Palamrčuks
 “ C” kategorijas treneris - Rīga
 +371 29406985
 e – pasts: skuhc@inbox.lv
Māris Runcis
 Rīgas Pašvaldības policija
 +371 22010917
Žanete Pavlova (NBS) TWIF tiesnese
 +371 28380015 (mob.)
 e-pasts: zanete.pavlova@mil.lv