02.12.2021. Latvijas virves vilkšanas federācijas tiesnešu un sekretāru sanāksme

Sanāksmes protokols