Simpozijā tika pārstāvēta arī Latvijas virves vilkšanas federācija. Tas bija Latvijas sporta federāciju padomes   ERASMUS+SPORTS projekta pasākums. Notika četras interesantas un noderīgas paneļdiskusijas:

  1. Sadarbība starp valsti, pašvaldību iestādēm, privāto sektoru un nevalstiskajām organizācijām;
  2. Sporta infrastruktūras nodrošinājums un cilvēku resursi;
  3. Fizisko aktivitāšu popularizēšana un iedzīvotāju iesaistīšana;
  4. Veselības aspekti labai pārvaldībai Tautas sportā;

Tika izstrādātas rekomendācijas “Labai pārvaldībai tautas sportā”. Vairāk informāciju par projektu iespējams lasīt projekta mājas lapā www.agonproject.eu.