Semināra darba grupas tika izveidotas no kontinentu pārstāvjiem ( Eiropa – 2 grupas, Āzija un Āfrika 1 grupa, Amerika – 1 grupa ) .

Jautājumi apspriešanai :

  1. Par iespējamo kontinentālo federāciju izveidi, struktūru un sacensību sistēmu .
  2. Par virves vilkšanas imidžu ( Tuga – werra) – vilkšanas karš – vai nav agresīvs nosaukums.
  3. Par antidopinga procedūrām, analīžu rezultātiem, preventīvajiem pasākumiem.
  4. 2022. gada Pasaules čempionāta prezentācija – Šveica- Lucerna Sursee

TWIF kongresā uzņemta starptautiskajā federācija Gruzija, statusu atjaunoja Francija, ievelēts jauns prezidents Anton Rabe no Dienvidāfrikas ( pirms tam pusgadu bija aktīvais prezidents), apstiprināts jauns politikas plāns, balsojumi vairāk skara sacensību organizācijas pilnveidi, pieņemti lēmumi pārskatīt TWIF konstitūciju. Notika pasākums, kura iepriekšējais prezidents Mr. Cathal Mckeever ( Ziemeļīrija) novērtēja savu darbu un valstis pateicās par sadarbību. LVVF pasniedza specialu medaļu par prezidēšanas laiku un darbību virves vilkšanas sportā vairāk kā 50 gadu garumā.

Nākošais TWIF kongress notiks Dienvidāfrikā, Keiptaunā. Atšķirībā no iepriekšējiem kongresiem tas ilgs 3 dienas un viena diena tiks veltīta pieredzes apmaiņai – DĀ prezentēs jauniešu sacensības, kurās plānots piedalīties vairāk ka 1000 dalībniekiem.