LVVF sarīkotās Latvijas meistarsacīkstes, čempionāti, kausa izcīņas pieaugušajiem

LVVF sarīkotās Latvijas jaunatnes meistarsacīkstes, čempionāti un atsevišķi sarīkotās valsts mēroga jaunatnes sacensības

LVVF sarīkotās “Tautas sports” un veterānu sacensības

LVVF sarīkotās starptautiskas sacensības

TWIF sarīkotās starptautiskas sacensības