Sacensības notika 4 svaru kategorijās:

700 kg svara klasē
1.vieta  virves vilkšanas kluba ” Ozoli” komanda
2.vietā virves vilkšanas kluba ” Velkonis” komanda
3. vietā sporta kluba ” Saldus” komanda
4. vietā ” Līvberze”
Pēc divām sacensību kārtām – “Velkonim” un ” Ozoliem” pa 3 punktiem, Ozoli -2 un Līvbērzei pa 8 punktiem
640 kg svara klasē
1.vieta  virves vilkšanas kluba ” Velkonis” komanda
2.vietā virves vilkšanas kluba ” Ozoli” komanda
3. vietā  Līvberze
4. vietā Ozoli – 1
Pēc divām sacensību kārtām – “Velkonim” 2 punkti un ” Ozoliem”  4 punkti, Ozoli -2 un Līvbērzei pa 7 punktiem. Virves vilkšanas klubs ” Velkonis” ieguva tiesības veidot komandu Pasaules čempionātam šajā svara kategorijā.
600 mix
1.vieta  virves vilkšanas kluba ” Velkonis” komanda
2  vieta Jonavas komanda ” Gekonas”
3.vieta Saldus 2 komanda
Pēc divām sacensību kārtām – “Velkonim” 2 punkti un ” Ozoliem” pa 7 punktiem, Ozoli -1 un Līvbērzei  un Saldus 2 pa 10 punktiem
Notika sacensības 600 kg svara klasē ( 4 sievietes un 4 vīrieši) – gatavošanās un Latvijas komandu atlase Pasaules čempionātam
1. vietā Jonavas komanda “Gekonas’
2. vietā Saldus
3.vietā ” Ozoli”
Virves vilkšanas °komanda ” Saldus” ieguva tiesības veidot komandu Pasaules čempionātam šajā svara kategorijā.

Bildes