2022.gada 3.septembrī Līvbērzes kultūras namā Latvijas Virves
vilkšanas federācija
sadarbībā ar Latvijas antidopinga biroju
organizēja semināru, kuru vadīja Latvijas Antidopinga biroja
eksperts Ivans Sapošnikovs. Seminārā tika izskatīti sekojoši
jautājumi :
 Kas ir dopings, vēsture un izplatība;
 Antidopinga noteikumu pārkāpumi;
 Aizliegto vielu un metožu saraksts;
 Uztura bagātinātāju un medikamentu riski;
 Terapeitiskās lietošanas atļauja (TUE);
 Dopinga sekas, tostarp sankcijas, veselības un sociālās sekas;
 Sportista un sportista atbalsta personāla pienākumi un atbildība,
 Ziņošana par antidopinga noteikumu pārkāpumu;
 Sportistu atrašanās vietas informācija ADAMS;
 Dopinga kontroles procedūra (urīns, asinīs), sportista bioloģiskā pase;
 Dopinga kaitējums sporta garam, ar tīru sportu saistītie principi un vērtības;
 Patiess Sports.
Pasākumā piedalījās 26 virves vilcēji, treneri, tiesneši, organizatori no VVK
“Velkonis”, “Ozoli”, Līvbērze, Saldus.