2016. gada oktobra sakumā Latvijā notika Eiropas militāro sporta organizāciju (CISM) ikgadēja konference, kurā piedalījās visu Eiropas valstu pārstāvji.
Sabarojoties Latvijas Nacionālo bruņoto spēku sporta klubam un Latvijas virves vilkšanas federācijai 4.oktobrī šajā pasākumā tika prezentēts virves vilkšana s sports.
Ir valstis, kur notiek regulāras sacensības virves vilkšanā starp militārajiem formējumiem, bet CISM sporta pasākumos nav iekļauta. Starptautiska virves vilkšanas federācija – TWIF ir informēta par šo notikumu. Aktīvākam šajā jomā jākļūst arī Eiropas valstu federācijām, lai notiktu kādas starptautiskas sacensības šajā sporta veidā- pirmais solis varētu būt ikgadējās Baltijas valstu militāro formējumu sacensības karavīriem. Jāatzīmē, ka militāro jauniešu organizāciju sacensības notiek jau daudzus gadus.
Virves vilkšanas sportu prezentēja Latvijas starptautiska pārstāve TWIF – Lilita Mūkina