LATVIJAS VIRVES VILKŠANAS FEDERĀCIJA Kontakti

Biedrība “Latvijas Virves vilkšanas federācija”,
Reģistrācijas Nr. 40008023904
Adrese: Brāļu Kaudzīšu iela 8- 44,
Rīga, LV 1082
Tālrunis +371 29520716
e-pasts: latvia.towf@gmail.com
Norēķinu konts – Valsts kase
LV59TREL9153220000000

Banka SWEDBANK AS
Kods HABALV22
Konts LV02HABA0551036005023

LVVF valdes kontakti

Kaspars Ješkinskaspars.jeskins@jsinternational.lv
Mārtiņš Čampamartins.campa@gmail.com
Nika Benhena-Kazakēvičabenhenanika@inbox.lv
Ģirts Šķeperisgirts.skeperis@gmail.com
Jānis Palamarčuksjanis.palamarcuks@gmail.com
Andris Markavsandris.markavs@inbox.lv
Māris Runcisrunchmaars@inbox.lv
Normunds Pastars  
sporta klubs “Mustangs”, Jēkabpils
e – pasts: npastars@yahoo.com
Ainārs ZABLOVSKIS 
Virves vilkšanas klubs “Velkonis”,
e-pasts halle@ocventspils.lv
www.vvkvelkonis.mozello.lv
Aivars BRAKMANIS TWIF tiesnesis, tiesnešu komisija,  
Virves vilkšanas klubs “Velkonis”, 
e-pasts serviss@fix.lv
Raivo TUKA  sporta klubs “Saldus”,  
e – pasts: tukaraivo@inbox.lv
Vilis Raginskis
Virves vilkšanas klubs "Līvbērze"
era00@inbox.lv
Mārtiņš Zitāns Virves vilkšanas klubs “Ozoli”  
e – pasts: vvkozoli@gmail.com
www.vvkozoli.mozello.lv
Mārcis Runcis Jaunatnes komisija
maris.runcis@riga.lv
Andris Palamarčuks
“ C” kategorijas treneris - Rīga
e – pasts: skuhc@inbox.lv

LVVF TIESNEŠU SARAKSTS

Žanete Pavlova (NBS) TWIF tiesnese  
e-pasts: zanete.pavlova@mil.lv
Dzintars POLNA, (TWIF tiesnesis)  
virves vilkšanas klubs “Mustangs”
e–pasts dpolna@gmail.com
Guntars šenfelds TWIF tiesnesis, 
Virves vilkšanas klubs “Velkonis”,
e-pasts algun@inbox.lv
Artis Asbergs, nacionālās kategorijas tiesnesis, 
Virves vilkšanas klubs "Saldus",
e-pasts artis.asbergs@inbox.lv
Dainis Adzareiko, nacionālās kategorijas tiesnesis, 
Virves vilkšanas klubs "Saldus",
e-pasts dadainis@gmail.com
Ainars Arums, nacionālās kategorijas tiesnesis, 
Virves vilkšanas klubs "Saldus",
e-pasts aarums@inbox.lv