Rīgā 2017. gada 20. maijā Pārdaugavas svētku ietvaros notika Latvijas atklātā čempionāta virves vilkšanā 1. kārta.