2019.gada 8.jūnijā, norisinājās Latvijas kausa un Līvbērzes kausa izcīņa virves vilkšanā Līvbērzē, Jelgavas novadā.
Sacensībās startēja sportisti no Latvijas – virves vilkšanas klubs (VVK) “Līvbērze”,
VVK “Ozoli”; Sporta klubs “Saldus”, VVK “Velkonis”, Lietuvas – VTK “Ainiai”,VTK
“Azuolas”.
Latvijas kausa izcīņa norisinājās 3 dažādās svaru kategorijās: 720 kg (vīriešiem), 680 kg
(vīriešiem); 580 kg MIX un Līvbērzes kauss svara kategorijā 720+kg.
Latvijas kausa virves vilkšanas rezultāti:
720 kg svara klasē 1.vieta – VVK “Ozoli/ Velkonis”; 2.vieta – VVK “Velkonis/Ozoli”;
3.vieta – VVK “Līvbērze”;
680 kg svara klasē 1. vieta – VVK “Ozoli”; 2.vieta – VVK “Līvbērze”; 3.vieta – VVK
“Jelgavas novads”;
580 kg MIX svara klasē: 1.vieta – VVK “Ozoli”; 2.vieta – VVK“Velkonis”; 3.vieta –
VVK “Līvbērze 1”.
Līvbērzes kausa rezultāti:
720+ kg svara klasē: 1.vieta – VVK “Līvbērze”; 2.vieta – VVK “Ozoli/Velkonis”;
3.vieta – VTK “Ainiai”
Latvijas Virves vilkšanas čempionāta 2. kārtas sacensības norisināsies 13.jūlijā Rojā.