Latvijas Virves vilkšanas federācijas  LSFP Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem” 2022. gadam projekta  “”Latvijas Virves vilkšanas speciālistu profesionālā     pilnveide, nodrošinot sporta veida atjaunināto noteikumu apguve” seminārs notika 2022.gada 7.maijā – tiešsaistē, izmantojot Discord un Watsapp platformas.

Semināra mērķis  bija-  Nodrošināt  virves vilkšanas treneru, tiesnešu, sekretāru  konkurētspējīgu dalību  virves vilkšanas sporta sacensibās, ievērojot starptautiskos virves vilkšanas noteikumus un to jauninājumus, veicinot virevs vilkšanas tiesnešu, treneru, sportistu profesionalo izaugsmi  virves vilkšanas sportā 2022.gada sezonā.

Seminārā piedalījās 15 LVVF sportisti, tiesneši, sekretāri, treneri.

Semināra saturu skaidroja TWIF tiesneši – Dzintars Polna, Aivars Brakmanis, savukārt ar sekretariāta darbu iepazīstināja Ģirts Šķeperis un Lilita Mūkina.

Semināra rezultātā tika :

Izskaidroti Starptautisko virves vilkšanas Noteikumu  un to – jauninājumu.

Izskaidrotas piezīmes “No pull” pielietojums, vērtēšanas īpatnības un pieraksta īpatnības  sekretāriem.

Praktiskais demonstrēti un trenēti   tiesnešu žesti ( Interaktivi uzdevumi)

 Semināra analizētas un doti daudzskaitlīgi piemēri sarežģītas un strīdīgas situācijas   – TWIF tiesnešu pieredze

 Izskaidrotas . nventāra specifikācijuas – sportistu aizsargvestes, „enkura” ekipējuma īpatnības, jostu nēsāšana un specifikācijas, izmaiņas virves vilkšanas apavu izgatvošanā.

Dalībniekiem tests par seminara temām ( interaktīvs uzdevums)

SEminara dalībnieki saņema TTC sertifikātus

Latvijas Treneru tālākizglītības centrs sadarbībā ar

Latvijas Virves vilkšanas federācija

Latvijas Virves vilkšanas speciālistu profesionālā     pilnveide, nodrošinot sporta veida atjaunināto noteikumu apguvi

2022.gada 7.maijs

Lektori:  Mag. Paed. Dzintars Polna, Mag. Paed. Lilita Mūkina, Mag. TWIF tienesis Aivars Brakmanis,  Ģirts Škeperis

Dalībnieku saraksts

Nr.p.k.Vārds, Uzvārds
1.Aigars Ošelis
2.Maris Runcis
3.Toms Enģelis
4.Ainaārs Arums
5.Dainis Adzereiko
6.Aija Brakmane
7.Santa Feldmane
8Edgars Ludzītis
9.Raivita Tuka
10.Jānis Palamarčuks
11.Andris Palamarčuks
12.Elīna Plamarčuka
13.Kristaps Anškens
14.Raimonds Kazakevičs
15.Ketlīna Priede