2015. gada 12. decembrī Latvijas virves vilkšanas un Polijas virves vilkšanas federāciju pieredzes apmaiņas seminārs

PROGRAMMA