Līvbērzē 9. septembrī notika Latvijas kausa izcīņas sacensības virves vilkšanā trijās svaru klasēs līdz 720 kg  līdz 680 kg un 600 MIX. Sacensībās piedalījās komandas no Rīgas, Ventspils, Jelgavas, Ozolniekiem, Līvbērzes, uz sacensībām bija ieradušās arī trīs komandas no Lietuvas – KUOPA 501, Dusetos Thoras un GEKONAS.

Rezultāti:
720 kg svaru klase
1. VELKONIS
2. LĪVBĒRZE
3. OZOLI
4. KUOPA 501 (Lietuva)
5. RĪGA
6. DUSETOS THORAS (Lietuvua)
680 kg svaru klase
1. VELKONIS
2. GEKONAS (Lietuva)
3. DUSETOS THORAS (Lietuva)
4. LĪVBĒRZE
5. RĪGA
600 kg MIX svaru klase
1. VELKONIS
2. KUOPA 501 (Lietuva)
3. GEKONAS (Lietuva)
4. OZOLI
5. RĪGA 2
6. RĪGA 1
7. LĪVBĒRZE
8. DUSETOS THORAS (Lietuva)