LVVF valdes kopsapulce 2023. gada 25. martā Rīgā LSFP (Latvijas sporta federāciju padomes) telpās Grostonas ielā 6B. Dienas kārtībā bija sekojoši jautājumi:

  • Reģistrācija
  • Balsu skaitītāja, kopsapulces vadītāja, sekretāra, apstiprināšana
  • Darba kārtības un reglamenta apstiprināšana
  • Ziņojums par LVVF budžeta izlietojumu. Atskaite par LVVF darbību 2022.gadā.
  • Revidenta ziņojums
  • LVVF ģenerālsekretāra vēlēšanas
  • Latvijas Virves vilkšanas federācijas 2023. gada sacensību kalendāra precizēšana
  • Citi jautājumi

Vienbalsīgi tika ievēlēta LVVF jaunā ģenerālsekretāre Raivita Tuka. Apsveicam Raivitu un novēlam izturību un veiksmi jaunajā amatā. Tāpat tika pārrunāts un ieskicēts sacensību kalendārs, kurā liels uzsvars tika likts uz sadarbību ar Lietuvu, kā arī pieminēts virves vilšanās kluba Velkonis 30 gadu jubilejas starptautiskais turnīrs, kurš notiks 03.06.2023 Ventspilī

Nolemts Baltijas kausu rīkot Novadnieku pagastā, Saldū (13.maijā). Saglabāt sacensību kalendārā Latvijas čempionāta posmu ārā 29. jūlijā – precizēt sacensību norises vietu Līvbērzē vai Garkalnē. Svītrot no sacensību kalendāra Latvijas čempionāta 3.posmu 19.augustā.

Svaru klases LVVF sacensībām: 680kg, 600kg mix (svara ierobežojums, skaita ierobežojums nav), 510kg mix 5+1, 350 kg.

Kā arī tika izrunāti pārējie punkti, kuri bija iekļauti dienas kārtībā.

LVVF LSFP Kopsapulce

Paldies LSFP par atbalstu un telpu nodrošināšanu, kā arī paldies biedriem, kuri ieradās.

Novēlam mums visiem veiksmi un panākumus turpmākajos darbos, sportistiem sacensībās sasniegt uzstādītos mērķus.