1. Katrs klubs aizpilda LVVF Sacensību pieteikuma veidlapu (Veidlapa ŠEIT.), kur katrs sportists ar savu parakstu apliecina, ka ir vesels, neatrodas karantīnā un ievēros valstī pastāvošos drošības noteikumus.
  2. Katrs virves vilcējs saņem un aizpilda LVVF izsniegtu licenci, kurā ielīmē savu fotogrāfiju 3×4 cm un uzrāda to svēršanās tiesnesim.
  3. Katras komandas treneris ir atbildīgs par šo noteikumu ievērošanu visu sacensību laikā, piemēram neizmantot koplietošanas ūdens pudeles.
  4. Pirms un pēc sacensībām veikt tiesnešu galdu, krēslu, svaru un cita inventāra dezinfekciju.
  5. Uz svēršanos un uz zīmogošanu komandas ierodas tikai pēc tiesnešu uzaicinājuma
  6. Pēc katras sacensības aizliegts atsveicinoties paspiest roku pretinieku komandas sportistiem.