2019.gada 30.martā Jelgavā notika LVVF organizēts seminārs STRATĒĢISKĀ PLĀNOŠANA SPORTA ORGANIZĀCIJĀ, kuru vadīja LSPA Vadības un komunikāciju zinātnes katedras vadītāja Latvijas Treneru tālākizglītības centra vadītāja Pedagoģisko zinātņu Doktore, MBA Dr.paed. Signe Luika.
Seminārā piedalījās federācijas vadītāji un virves vilkšanas klubu pārstāvji. Seminārs tika organizēts interesantā veidā, jautājumu –atbilžu formā, lika pašiem mums novērtēt, kas ir labs federācijas darbā, kas uzlabojums. Semināra nobeigumā tā dalībnieki izteicās, ka galvenais semināra ieguvums ir apziņa, ka jāuzlabo savstarpējā informācijas apmaiņa starp klubiem , starp federāciju un tās biedriem, jāveic ilgtermiņa plānošana un jāapvieno spēki izlases komandu veidošanā.