Notika seminārs Latvijas Virves vilkšanas federācijas LSFP Tālākizglītības programmu īstenošana sporta
speciālistiem” 2022. gadam projekta “”Latvijas Virves vilkšanas speciālistu
profesionālā pilnveide, nodrošinot sporta veida atjaunināto noteikumu apguve”
seminārs notika 2022.gada 7.maijā – tiešsaistē, izmantojot Discord un WhatsApp platformas.

Semināra analizētas un doti daudzskaitlīgi piemēri sarežģītas un strīdīgas situācijas – TWIF
tiesnešu pieredze
Izskaidrotas . inventārā specifikācijas – sportistu aizsargvestes, „enkura” ekipējuma
īpatnības, jostu nēsāšana un specifikācijas, izmaiņas virves vilkšanas apavu izgatavošanā.
Dalībniekiem tests par semināra tēmām ( interaktīvs uzdevums)

Semināra mērķis bija- Nodrošināt virves vilkšanas treneru, tiesnešu, sekretāru
konkurētspējīgu dalību virves vilkšanas sporta sacensības, ievērojot starptautiskos virves
vilkšanas noteikumus un to jauninājumus, veicinot virves vilkšanas tiesnešu, treneru,
sportistu profesionālo izaugsmi virves vilkšanas sportā 2022.gada sezonā.

Seminārā piedalījās 15 LVVF sportisti, tiesneši, sekretāri, treneri.

Semināra saturu skaidroja TWIF tiesneši – Dzintars Polna, Aivars Brakmanis, savukārt ar
sekretariāta darbu iepazīstināja Ģirts Šķeperis un Lilita Mūkina.

Semināra rezultātā tika :

  • Izskaidroti Starptautisko virves vilkšanas Noteikumu un to – jauninājumu.
  • Izskaidrotas piezīmes “No pull” pielietojums, vērtēšanas īpatnības un pieraksta īpatnības

sekretāriem.

  • Praktiskais demonstrēti un trenēti tiesnešu žesti ( Interaktīvi uzdevumi)