Mērķis nodrošināt visus nepieciešamos apstākļus virves  vilkšanas sporta attīstībai Latvijā- jauniešu, junioru, pieaugušo sportam. Nodrošināt LVVF sacensību organizēšanu atbilstoši starptautiskajiem noteikumiem, sekmējot kvalificētu tiesnešu, treneru, instruktoru apmācību. Vadīt un koordinēt darbu virves vilkšanas sportā, pārstāvēt šo sporta veidu starptautiskajā virves vilkšanas federācijā (International Tug of War federation TWIF), kā arī savā darbībā ievērot antidopinga konvencijas prasības.

Mūs var atrast arī FACEBOOK