Pirmās Eiropas Virves vilkšanas sacensības “The First Indoor European Tug of War Cup”

Eiropas Virves vilkšanas pirmās plānotās sacensības Virves vilkšanas  kauss telpās notika Saldū , Latvijā 2022.gada 26.novembrī.

Sacensības tika plānotas kā klubu sacensības ar zemāku izmaksu līmeni, lai tajās varētu piedalīties komandas, kam nav pieejami lieli finanšu resursi, kuras vēl nav guvušas ievērojamus panākumus un ir attīstības sākumā. Protams pašreizējā enerģijas krīze un inflācija uzlika savu zīmogu…

Sacensības piedalījās komandas no Ukrainas, Lietuvas un Latvijas kopā  ap 150 dalībnieku. Ukraiņu sportistu dalību atbalstīja finansiāli Virves vilkšanas klubs Saldus, Saldus tehnikums un Saldus novada dome. No Lietuvas piedalījās Virves vilkšanas kluba “  Kristalas” no Kuršenai ( Šauļu novads) , virves vilkšanas kluas “ Ažuolas” no Paņevežas sportisti.  No Latvijas piedalījās  –  VVK “ Velkonis” – Ventspils, “Novadnieki” no Saldus , VVK “ Saldus” , “Ozoli”/ “Līvbērze”  pārstāvēja Jelgavas novadu.

Sacensības notika 680 kg svara klasē ( Piedalījās 7 komandas) – 1.vietā Jelgavas novada komanda ( Ozoli – Līvbērze) , 2.vietā “Velkonis”, 3.vietā “ Saldus” ; svara klasē 430 kg sievietēm  – komandā 6 sievietes – piedalījās 3 komandas  – 1.vietā – Ukraina, 2.vietā-“ Velkonis”, 3.vietā “ Kristalas”;    480 kg svara klasē ( 3 sievietes un 3 vīrieši)  piedalījās 7 komandas – 1.vietā – Velkonis – 1.komanda, 2.vietā – “Kristalas – A” , 3.vietā  Ukraina A; “ Saldus Kauss” 530 kg ( 5 vīrieši + 1 sieviete) – piedalījās 8 komandas) – 1.vietā Jelgavas novads  ( Ozoli /Līvbērze), 2.vietā “ Velkonis-1” , 3 vietā “Saldus” U-23 kategorijā piedalījās 2 komandas – Ukrainas komandai 1.vieta, bet Saldus tehnikuma komandai 2.vieta.

Šī bija laba pārbaude un varam teikt, ka Latvijā iespējams organizēt Virves vilkšanas sacensības telpās. Saldus novada dome un VVK “Saldus” guvuši labu pieredzi un organizatori ir apmierināti ar paveikto un vēlme atkārtot nākotnē ir.

Sacensību galvenais tiesnesis bija Aivars Brakmanis, galvenā sekretāre  Raivita Tuka. Sacensības apkalpoja Latvijas tiesneši un Vācijas kolēģis.

Sacensības atklāja  un noskatījās Saldus novada Sporta dzīves vadītāji, ka arī Eiropas Virves vilkšanas federācijas prezidents  Ralfs Brauningers no Vācijas.  Pirmo reizi pasākumā tika prezentēts ETWF karogs, kas rotāja sacensību vietu. Noslēgumā uzvarētāji saņēma  kausus, visi sacensību dalībnieki ETWF un LVVF medaļas un paldies tika teikts tiesnešiem un  atbalstītājiem organizatoriem.  Paldies par  virves vilkšanas svētkiem!,  Paldies par   skaisto kopīgo torti no Saldus! Tiekamies nākošreiz Saldū!