Latvijas virves vilkšanas federācijas organizēts saminārs tiesnešiem, sekretāriem, treneriem.

“Virves vilkšanas sacensību organizācija un tiesāšana”

Piedalījās 22 dalībnieki no virves vilkšanas kluba ” Ozoli”, ” Saldus” , Riga, Rīgas pašvaldības policijas, Viesītes. Semināru vadīja TWIF kategorijas tiesneši Dzintars Polna un Aivars Brakmanis.