2020.gada 10.oktobrī Saldus tehnikumā notika LSFP projektu konkursa “Tālākizglītības programmu īstenošanas sporta speciālistiem “ seminārs: “ Virves vilkšanas tehniskā izpildījuma nozīme labāka rezultāta sasniegšanā“, ko organizēja Latvijas Virves vilkšanas Federācija sadarbojoties ar Treneru tālākizglītības centru, Saldus tehnikumu un Sporta kluba “ Saldus” virves vilcējiem.

Semināra mērķis: nodrošināt pilnīgāku un precīzāku izpratni par pieļaujamajām kļūdām virves vilkšanas treniņu procesos un sacensību laikā, par to rašanās iemesliem. Semināra saturs tika veidots kā teorētiskas un praktiskas nodarbības – prezentācijas, sacensību noteikumu analīze un skaidrojumi, tehnikas elementu pielietojuma skaidrojumi un LVVF sacensībās fiksēto novērojumu analīze.
Seminārā piedalījās vairāk kā 30 dalībnieki no daudziem Latvijas novadiem. To skaitā bija dalībnieki no jau esošajiem LVVF klubiem kā arī interesenti no Latvijas Jaunsardzes, Saldus, Dobeles un Kuldīgas novadu sporta dzīves organizatori.

Semināra saturu sagatavoja un vadīja LVVF tiesneši Aivars Brakmanis – Starptautiskās kategorijas tiesnesis un Andris Palamarčuks- Nacionālās kategorijas tiesnesis.
Praktisku atbalstu sniedza un savā pieredzē dalījās Sporta kluba “ Saldus” vadītājs Raivo Tuka. Veiksmīgā semināra norises sagatavošanā un semināra satura praktiskā izpildījuma vizualizēšanā lielu darbu ieguldīja kluba sportisti Andris Markavs, Artis Asbergs, Gunārs Tauberis, Anna Andersone un Māris Mažrims.
Liels paldies gan Saldus tehnikuma darbiniekiem par ieguldīto darbu Latvijas Virves vilkšanas Federācijas semināra organizēšanā gan Saldus sporta dzīves vadītajai Elgai Grotai par atbalstu šī pasākuma organizēšanā.