Iepazīties ar minētajiem nosacījumiem (pievienoti arī pielikumā) iespējams IZM interneta mājaslapā, skatīt šeit – https://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/4079-sportosanas-nosacijumi-arkartejas-situacijas-laika

Sports un COVID-19