Veselības ministriju izstrādātās rekomendācijas un nosacījumus sportošanas un fizisko aktivitāšu norisei, pulcējoties sporta norišu vietās, ārkārtējās situācijas laikā no 2020.gada 12.maija

Iepazīties ar minētajiem nosacījumiem (pievienoti arī pielikumā) iespējams IZM interneta mājaslapā, skatīt šeit – https://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/4079-sportosanas-nosacijumi-arkartejas-situacijas-laika

Sports un COVID-19