LATVIJAS VIRVES VILKŠANAS VĒSTURE

 Virves vilkšanas sports Latvijā jau sen bijis populārs. Padomju Savienībā sacensības tika rīkotas dažādos sporta pasākumos, kolhozu spartakiādēs, zvejnieku svētkos, kā arī dažādu arodbiedrību spartakiādēs, bet tad nebija zināmi starptautiskie noteikumi. Pirmo reizi Latvijā par to, ka virves vilkšanā ir vienoti noteikumi uzzināja 1989.gadā: to, ka komandā ir 8 cilvēki, ka ir svaru kategorijas. Pilnībā ar starptautiskās federācijas noteikumiem mūsu valstī iespēja iepazīties rādās tikai 1991.gadā.

1991. gads

 • Jūlija mēnesī Talsos notiek pirmais Latvijas čempionāts virves vilkšanā, kurā piedalās trīs  komandas. Par pirmajiem Latvijas čempioniem kļūst Ventspils SRAU komanda.
 • 23. augustā Latvijā ierodas četri Zviedrijas virves vilkšanas federācijas pārstāvji – Carl

 Erik Hagström, Carlerik Malm, Lars-Åke Berggren, Tony Staf, kuri iepazīstināja ar Starptautiskajiem virves vilkšanas noteikumiem un nepieciešamo inventāru. Piedaloties toreizējai Latvijas sporta komitejas darbiniecei Lilitai Mūkinai un Svaru bumbu celšanas federācijas prezidentam Uldim Kundziņam, tiek organizēta tikšanās ar Ventspils zvejnieku kooperatīva “Sarkanā bāka” sporta metodiķi Ainaru Zablovski un galveno inženieri Arni Sūngaili.

1992. gads

 • Latviešu valodā tiek pārtulkoti starptautiskie Virves vilkšanas noteikumi.
 • 4.jūlijā Ventspilī notiek Latvijas otrais čempionāts saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem. Tajā piedalās divas Zviedrijas komandas un trīs komandas no Latvijas. Tiesneši bija no Zviedrijas un no Latvijas.

1993. gads

 • 30. jūlijā Ventspilī notiek 3. Latvijas čempionāts virves vilkšanā, kurā piedalās četras komandas.
 • 7. augustā Ventspils komanda pirmoreiz Visbijā, Zviedrijā piedalās starptautiskās sacensībās.
 • 14. augustā tiek nodibināta Latvijas Virves vilkšanas federācija. Pirms tam tiek izveidota darba grupa, sadarbojoties Policijas sporta kluba, Zemessardzes sporta, Nacionālās Aizsardzības akadēmijas un Ventspils virves vilkšanas komandas aktīvistiem. Par LVVF viceprezidentu ievēl – Ainaru Zablovski, ģenerālsekretāri – Lilitu Mūkinu, bet par pirmo LVVF prezidentu — Daini Turlo.
 • 26. novembrī tiek reģistrēts Latvijā pirmais virves vilkšanas klubs – Ventspils “Velkonis”.

1994. gads

 • 14. aprīlī LVVF tiek atzīta Latvijas sporta federāciju Padomē.
 • 23. aprīlī Latvijas Virves vilkšanas federācijas pārstāvji — Ainars Zablovskis un Lilita Mūkina piedalās Starptautiskās virves vilkšanas federācijas kongresā Upsalā, kur Latvijas federācija tiek uzņemta par TWIF biedri.
 • 23. jūlijā Latvijas čempionātā piedalās 17 komandas dažādās svaru klasēs, tai skaitā viena komanda no Zviedrijas un arī divas sieviešu komandas.
 • no 8. līdz 11.septembrim Upsalā, Zviedrijā notiek Pasaules čempionāts virves vilkšanā, kur Ventspils “Velkonis“ klubu sacensībās izcīna 9.-12.vietu, bet nacionālo izlašu sacensībās 680 kg svaru klasē Latvijas komanda Ventspils “Velkonis” ierindojas 9.vietā.

1995. gads

 • 11. februārī Lielupes tenisa hallē notiek pirmais Latvijas ziemas čempionāts virves vilkšanā, kurā piedalās 10 komandas no Ventspils, Bauskas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un vairākām Latvijas militārajām struktūrām.
 • 12. augustā Latvijas čempionātā virves vilkšanā Ventspilī dažādās svaru klasēs piedalās 12 komandas.
 • No 21. līdz 24. septembra Eiropas čempionātā virves vilkšanā Getxo, Spānijā Ventspils klubs “Velkonis” 680kg svaru klasē gan klubu, gan Valstu Nacionālo izlašu sacensībās izcīna 7. vietu.

1996. gads

 • martā LVVF pārvēlēšanu sapulcē par LVVF prezidentu kļūst Juris Eihmanis.
 • 9. jūnijā Ventspils “Velkonis” pirmo reizi piedalās oficiālā starptautiskā turnīrā Vācijā un izcīna 6. vietu svaru klasē līdz 680 kg.
 • jūlijā pirmo reizi sporta biedrības “Vārpa” lauku sporta spēlēs iekļauta virves vilkšana. Šajās sa-censībās piedalās 9 komandas; pirmo reizi notiek tiesnešu izvērtēšana, kuru veic Carleriks Malms.
 • 24.augustā Latvijas čempionātā dažādās svaru klasēs piedalās 9 komandas.
 • 19. līdz 22. septembrī Pasaules čempionātā virves vilkšanā Slaghārenā, Nīderlandē Nacionālo izlašu sacensībās Latvijas komandai (Ventspils “Velkonis”) 7.vieta 720 kg svaru klasē, pār-spējot savus “skolotājus” zviedrus.
 • Izveidojas virves vilkšanas komanda Ozolniekos.

1997. gads

 • no 25. līdz 28. septembrim Eiropas čempionāts notiek Džersijā, Lielbritānijā, kurā piedalās arī Ventspils “Velkonis”. Nacionālo izlašu sacensībās izcīnīta 6. vieta.
 • Latvijas čempionāta sacensības pirmo reizi notiek vairākās kārtās.
 • Vairākas komandas no Latvijas piedalās Hanzas spēlēs Tartu, kur notiek Igaunijas komandu apmācība.
 • Notiek aktivitātes sadarbības veidošanai ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju.

1998. gads

 • Pasaules čempionātā, kas notiek no 4. līdz 8. septembrim Minesotas štatā, Ročesterā, ASV Ventspils virves vilkšanas klubs “Velkonis” izcīna 1.vietu 720kg klubu sacensībās, bet valsts izlašu sacensībās – 5. vietu. Pasaules čempionu zelta medaļas izcīna: Juris JUDKO, Ainars ZABLOVSKIS, Ainars ANDERSONS, Aivars ŠNEPSTS, Gatis KASPARSONS, Kārlis KOHS, Māris BOŽE, Jānis KAMINSKIS, Aivars DUKATS un Arnis MĀMUĻNIEKS.
 • Latvijas tiesneši Dzintars POLNA un Aivars BRĀKMANIS nokārto TWIF tiesnešu eksāmenus un iegūst starptautisko tiesnešu kategoriju.
 • Ozolnieku komanda reģistrējas kā virves vilkšanas klubs “OZOLI”.
 • Sāk veidoties jauna komanda Jelgavas rajona Līvbērzes pagastā.

1999. gads

 • Eiropas čempionātā virves vilkšanā Slaghārenā, Nīderlandē piedalās virves vilkšanas kluba “Velkonis” komanda un izcīna trīs 4. vietas.
 • “Ventspils kausa” sacensībās piedalās komanda no Vācijas.
 • 19. oktobrī par LVVF prezidentu ievēl Raimondu Graubi.

2000. gads

 • Pirmo reizi Ventspils klubs “Velkonis” piedalās Pasaules čempionātā virves vilkšanā telpās, kas notiek Slaghārenā, Nīderlandē un iegūst 6. vietu Nacionālo izlašu sacensībās.
 • Pasaules čempionātā Blekpūlē, Lielbritānijā piedalās divu klubu komandas no Latvijas — “Velkonis” un “Ozoli”. Klubu sacensībās abas komandas 720 kg svaru klasē ierindojās no 5. līdz 8. vietai, Nacionālo izlašu sacensībās 5. vieta 720kg un 10. vieta 680 kg svaru klasēs. Guntars ŠĒNFELDS nokārto TWIF tiesneša eksāmenu.
 • Pirmo reizi Eiropas jaunatnes sacensībās (GENSB) Nīderlandē piedalās 30 jaunieši no Latvijas. Vislabākos panākumus gūst komanda no Saldus. Dalība šajās sacensībās kalpo kā stimuls jaunatnes treneru semināram, kas notiek 27. oktobrī Saldū, kurā piedalījās vairāk nekā 70 dalībnieki.
 • Federācijā ir divpadsmit juridiskie biedri.

2001. gads

 • 16. jūnijā Jelgavas rajona Ozolniekos notiek starptautisks turnīrs virves vilkšanā, kurā piedalās komandas no Šveices, Vācijas, Zviedrijas un Latvijas.
 • Eiropas jaunatnes turnīrāŠveicē piedalās Saldus jauniešu komanda.
 • Eiropas čempionātā virves vilkšanā Bučvīlā, Šveicē, piedalās trīs Latvijas valsts izlases komandas 640 kg, 680 kg un 720 kg svaru klasēs. Komandas komplektētas no trīs klubu “Velkoņa”, “Ozolu” un Līvbērzes sportistiem.

2002. gads

 • Ar LVVF atbalstu 2002. gada 17. martā nodibina Lietuvas virves vilkšanas federāciju.
 • Starptautiskā turnīrā Gēteborgā, Zviedrijā  “Velkonis” izcīna 2. vietu.
 • Eiropas jaunatnes turnīrā (GENSB) Beļģijā, Saldus komanda izcīna sudraba medaļas.
 • Pasaules čempionātā Pretorijā, Dienvidāfrikā Latvijas komandas izcīna četras zelta medaļas:
 • Saldus jauniešu komanda spīdoši startē un izcīna  Pasaules čempionu titulus 560 kg svara klasē jauniešiem gan Nacionālo izlašu, gan TWIF klubu sacensībās U-18 grupā. Tie ir augstākie sasniegumi Latvijas virves vilkšanas vēsturē. Komandā startēja: Krists EZERIŅŠ, Toms FILI-PENKO, Aleksejs BONDARIKS, Mārtiņš VAITKEVIČS, Dmitrijs NIČIPORS, Jānis SILIŅŠ, Juris ŠULCS, Mārtiņš LAGZDIŅŠ un Raitis ŠILBERGS – komandas treneris Raivo TUKA.
 • Arī virves vilkšanas kluba “Velkonis” komanda arī triumfē divreiz. Par Pasaules čempioniem klubu sacensībās svaru klasē līdz 680 kg kļūst Vadims DRAPEZA, Kārlis KOHS, Ainars ANDER-SONS, Māris BOŽE, Ainars ZABLOVSKIS, Gatis KASPARSONS, Jānis ĀLĪTIS, Aino GOŠS, Edgars PURIŅŠ, un Aivars DUKĀTS, bet klasē līdz 720 kg par Pasaules čempioniem klubu sacensībās kļūst Uģis ČAVARS, Jānis KAMINSKIS, Kārlis KOHS, Ainars ANDERSONS, Māris BOŽE, Ainars ZABLOVSKIS, Gatis KASPARSONS, Jānis ĀLĪTIS, Edgars PURIŅŠ un Aivars DUKĀTS. Valstu izlašu sacensībās Latvijai 4. vieta 720 kg svaru klasē.

2003. gads

 • Eiropas jaunatnes turnīrā (GENSB) Vācijā, Saldus komanda izcīna bronzas medaļas.
 • 2003. gada 3. maijā Ročesterā, Minesotas štatā, ASV ar Latvijas atbalstu Lietuva uzņemta TWIF.
 • Starptautiskā turnīrā virves vilkšanā Retie, Beļģijā, “Velkonis” izcīna 2. vietu.
 • 9. augustā Ventspilī “Velkoņa” 10 gadu jubilejas turnīrā “Ventspils Naftas kauss 2003” pieda-lās komandas no septiņām valstīm: Šveices, Nīderlandes, Zviedrijas, Beļģijas, Lietuvas, Balt-krievijas un Latvijas, kā arī Latvijā pirmo reizi ieradies TWIF prezidents Co KORENA kungs.
 • Latvijas virves vilkšanas federācijai 14. augustā aprit desmit gadi.
 • Eiropas čempionātā Assenē, Nīderlandē, “Velkonis” pirmo reizi izcīna Eiropas čempionu titulu klubu sacensībās 720 kg svaru klasē. Zelta medaļas saņem: Uģis ČAVARS, Jānis KAMINSKIS, Kārlis KOHS, Ainars ANDERSONS, Ainars ZABLOVSKIS, Mareks STEBULIS, Jānis ĀLĪTIS, Māris BOŽE, Aino GOŠS, Vadims DRAPEZA un Aivars DUKĀTS.

2004. gads

 • Latvijas čempionāta sacensībās virves vilkšanā piedalās pārstāvji no Ukrainas, kuri pirmo sacensību pieredzi iegūst Kalvenē.
 • Starptautiskā turnīrā virves vilkšanā Muidenē, Nīderlandē kluba “Velkonis” komanda izcīna otro vietu.
 • Saldus jauniešu komanda piedalās starptautiskā turnīrā virves vilkšanā Zviedrijā, kur pieaugušo konkurencē iegūst 5. vietu.
 • Pasaules čempionātā virves vilkšanā Ročesterā, Minesotas štatā, ASV virves vilkšanas kluba “Velkonis” komanda 720kg svaru klasē klubu sacensībās izcīna sudraba medaļas.
 • GENSB jaunatnes sacensībās Kenteberijā, Lielbritānijā, piedalās jauniešu komandas no Saldus, Līvbērzes un Jēkabpils. Saldus jaunsargi iegūst bronzas medaļas.

2005. gads

 • Starptautiskā turnīrā Mosnangā, Šveicē “Velkonis” izcīna 2. vietu.
 • Latvijas čempionāta sacensības virves vilkšanā izvēršas par nelielu starptautisku turnīru, kurā piedalās komandas no Ukrainas, Lietuvas, Zviedrijas.
 • Starptautiskā turnīrā Borkalo, Nīderlandē “Velkonis” izcīna 2. vietu.
 • Pirmo reizi notikušajā Pasaules čempionātā jauniešiem un junioriem Cento, Itālijā, piedalās divas Latvijas komandas. U-23 kategorijā Saldus juniori izcīna ceturto vietu. Viņi veiksmīgi startē arī Eiropas čempionāta klubu sacensībās 640 kg svaru klasē. TWIF atklātajās klubu sacensībās nebijis panākums – 720kg svaru klasē zelts “Velkonim”, sudrabs “Ozoliem”. Eiropas čempionu zelta medaļas saņem: Uģis ČAVARS, Jānis KAMINSKIS, Kārlis KOHS, Ainars ANDERSONS, Ainars ZABLOVSKIS, Aino GOŠS, Māris BOŽE, Jurģis RASA, Edgars PURIŅŠ, Aivars DUKATS, Andris VALTERS, bet sudraba medaļas saņem: Aleksandrs ŠALĀJEVS, Māris KUNKULBERGS, Aleksandrs BEĻIKOVS, Aleksandrs VERŠAKOVS, Egīls GŪTMANIS, Andris SARĢELIS, Mārtiņš ZITĀNS, Jevgēnijs KOVTUNS, Valdis KAKTIŅŠ, Laimonis VANAGS un komandas treneris Edgars LUDZĪTIS.

2006. gads

 • Par 2006. gada Latvijas čempionu individuālajā virves vilkšanā kļuvis virves vilkšanas kluba “Ozoli” “enkurs” Egīls Gūtmanis.
 • 2006. gada 16. Latvijas atklātais čempionāts virves vilkšanā noslēdzies ar sekojošiem rezul- tātiem: 720 kg svara klasē 1. vietā virves vilkšanas klubs “Velkonis”, 2. vietā virves vilkšanas klubs “Ozoli”, 3. vietā virves vilkšanas klubs Kuršenai (Lietuva); 560 kg svaru klasē jau-niešiem 1.vietā “Kuršenai”, 2. vietā sporta klubs “Saldus”, 3. vietā “Mustangs” Jēkabpils. Sacensību sezonas laikā notika sacensības 640 kg svara klasē – 1.vietā sporta klubs “Saldus”, 2. vietā “Kuršenai”, bet jauniešiem 520 kg svara klasē jauniešiem 1. vietā “Saldus” un 2. vietā “Mustangs”. Vairāki Latvijas klubu sportisti šajā gadā palielinājuši savu Pasaules un Latvijas čempionu medaļu bagāžu.
 • GENSB jaunatnes sacensībās Hutvillā, ŠVEICĒ, piedalījās trīs jauniešu komandas – “Saldus” (9.vieta), “Rudbārži” (13. vieta) un Jēkabpils “Mustangs” (17. vieta) 48 komandu konkurencē. Visi jaunieši komandās bija jaunsargi.
 • 2006. gada Pasaules čempionāta TWIF atklātajās klubu sacensībās, kas notiks Assenē, Nīderlandē – 720kg svaru klasē zelta medaļas virves vilkšanas kluba “Velkonis” sportistiem Uģim ČAVARAM, Jānim KAMINSKIM, Kārlim KOHAM, Aleksandram ŠALAJEVAM, Ainaram ZABLOVSKIM, Aino GOŠAM, Mārim BOŽEM, Jurģim RASAM, Edgaram PURIŅAM, Aivaram DUKĀTAM, bet ceturtā vieta šajā svaru klasē klubam “Ozoli”, piektā/sestā vieta U-23 kategorijā 600 kg svaru klasē “Saldus” junioru komandai. Izlašu komandu sacensībās ceturtās vietas vīriešiem 720 kg un junioriem U-23 600 kg svara klasēs.

2007. gads

 • Par 2007. gada Latvijas čempionu individuālajā virves vilkšanā kļuvis virves vilkšanas kluba “Velkonis” spēlējošais treneris Ainars Zablovskis
 • 2007. gada 17. Latvijas atklātais čempionāts virves vilkšanā noslēdzies ar sekojošiem rezultātiem: 720 kg svara klasē 1. vietā virves vilkšanas klubs “Velkonis-1”, 2. vietā virves vilkšanas klubs “Ozoli”, 3. vietā virves vilkšanas klubs  “Velkonis-2”; 640 kg svaru klasē 1. vietā  “Velkonis”, 2. vietā  “Saldus”, 3. vietā  “Sigulda”, 560 kg svaru klasē jauniešiem 1.vietā “Saldus”, 2. vietā sporta klubs “Rudbārži”, 3. vietā ”Mustangs” Jēkabpils.
 • GENSB jaunatnes sacensībās Retio, Beļģijā, piedalījās trīs jauniešu komandas – “Saldus” (5. vieta), Jēkabpils “Mustangs” (21. vieta) “Rudbārži” (29. vieta) un 49 komandu konkurencē. Visi jaunieši komandās bija jaunsargi.
 • 2007. gada Pasaules čempionāta TWIF atklātajās klubu sacensībās, kas notiks Mineheadā – 720kg svaru klasē sudraba medaļa virves vilkšanas kluba “Velkonis” sportistiem Uģim ČAVARAM, Jānim KAMINSKIM, Aleksandram ŠALAJEVAM, Ainaram ZABLOVSKIM, Aino GOŠAM, Mārim BOŽEM, Jurģim RASAM, Edgaram PURIŅAM, Aivaram DUKĀTAM, bet piektā vieta 680 kg svaru klasē klubam “Ozoli”, bronzas medaļas 560 kg svaru klasē jauniešiem klubu komandām 3. vietā “Saldus”. Komandu pārstāvēja Matīss GIDRĒVICS, Jānis AITOVS, Klāvs LEMKENS, Maksims KAPITANS, Mārtiņš ČAMPA, Rihards BRIEDIS, Kristaps PETERLEVICS, Edgars BRIEDIS, Kaspars CIRCENIS, treneris Raivo TUKA, Juris ŠULCS.
 • Izlašu komandu sacensībās vīriešiem 720 kg 5. vieta; 680 kg 11.vieta, 640 kg10. vieta, 560 kg jauniešiem 5.vieta.
 • Virves vilkšanas klubs  “Velkonis” piedalījies starptautiskos turnīros Ukrainā , Īrijas federācijas 40. gadadienas turnīrā un turnīrā Šveicē.
 • Atrasti 1928. gadā Latvijā izdoti noteikumi virves vilkšanā.

2008. gads

 • Latvijas virves vilkšanas federācijai un virves vilkšanas klubam  “Velkonis” 15. gadu jubileja. 16. augustā Ventspilī notiek starptautisks turnīrs, kurā piedalās – Latvijas, Lietuvas, Ukrainas, Beļģijas, Vācijas komandas.
 • Virves vilkšanas klubu  “Velkonis” un  “Saldus” piedalījās starptautiskā turnīrā Retie, Beļģijā. Pirmo reizi Latvijas pārstāvis Dzintars POLNA iekļauts TWIF tehniskajā komisijā.
 • Pasaules čempionāts notiek Zviedrijā, Stenungsundā. Sudraba medaļas – 2. vietu Pasaules klubu čempionātā izcīna virves vilkšanas kluba Ozoli – komanda Andris SARĢELIS, Valdis KAKTIŅŠ, Māris KUNKULBERGS, MĀRTIŅŠ ZITĀNS, Aleksandrs VERŠKOVS, Egīls GŪTMANIS, Raitis KRIEVS, Normunds SERGEJEVS, Edgars LUDZĪTIS (treneris), Laimonis VANAGS (2. treneris).
 • Latvijas izlase iegūst 4. vietu Pasaules čempionātā un izcīna ceļazīmes uz Pasaules Spēlēm svaru klasē līdz 680kg. Komandas sastāvā: Egīls Gūtmanis  “Ozoli”, Andris SARĢELIS ”Ozoli”, Mārtiņš ZITĀNS  “Ozoli”, Jurģis RASA “Velkonis”, Ainars ZABLOVSKIS “Velkonis”, Aleksandrs MIHAILOVS “Velkonis”, Edgars PURIŅŠ “Velkonis”, Aleksandrs ŠALAJEVS “Velkonis”, Aino GOŠŠ “Velkonis”, Jānis ŠĶEPERIS “Velkonis”, treneris – Aivars DUKĀTS “Velkonis” .
 • Bronzas medaļas 560 kg svara klasē jauniešiem – virves vilkšanas klubam “Saldus” — Matīss GIDRĒVICS, Jānis AITOVS, Klāvs LEMKENS, Maksims KAPITANS, Mārtiņš ČAMPA, Edgars BRIEDIS, Kaspars CIRCENIS, Jānis FJODOROVS, Kaspars BOGDĀNOVS, treneri Raivo TUKA, Juris ŠULCS.
 • GENSB jaunatnes sacensībās Reilingenā, Vācijā, piedalījās trīs jauniešu komandas – “Saldus” (6. vieta), Jēkabpils “Mustangs” (21. vieta) “Kurzeme” (32. vieta) un 49 komandu konkurencē. Visi jaunieši komandās bija jaunsargi.
 • TWIF tiesneši Dzintars POLNA, Aivars BRĀKMANIS atkārtoti nokārtoja TWIF kvalifikācijas eksāmenu – jauna TWIF tiesnese Žanete PAVLOVA.

2009. gads

 • Latvijas izlases komanda pirmo reizi piedalījās Pasaules spēlēs neolimpiskajiem sporta veidiem Koashiung, Taivanā, 680 kg svaru klasē – Aino GOŠS, Jurģis RASA, Ainars ZABLOVSKIS, Aleksandrs MIHAILOVS, Aleksandrs ŠALAJEVS, Edgars PURIŅŠ, Māris BOŽE-– vilcēji no Ventspils virves vilkšanas klubs  “Velkonis”, Andris SARĢELIS, Mārtiņš ZITĀNS, Egīls GŪTMANIS – Jelgavas virves vilkšanas klubs “Ozoli”,” treneris – Aivars DUKATS Ventspils, bet virves vilkšanas klubs  “Velkonis” – komanda izcīnīja 5. vietu. Starptautiskās kvalifikācijas kategorijas tiesnesis Dzintars POLNA – piedalījās sacensību tiesāšanā.
 • Eiropas čempionāts notika Nīderlandē, Assenē 720 kg svara klasē Latvijas izlases komanda ieguva 6. vietu.

2010. gads

 • Pasaules čempionāts notika Pretorijā, Dienvidāfrikā. Klubu sacensībās piedalījās virves vilkšanas klubu  “Ozoli” dalīja 5.-6. vietu, bet  “Velkonis” 9.-10. vietu. Latvijas izlase jaunajā 700 kg svara klasē ieguva 6. vietu. Komandā startēja: Aino GOŠS, Jurģis RASA, Ainars ZABLOVSKIS, Aleksandrs MIHAILOVS, Aleksandrs ŠALAJEVS, Māris BOŽE – vilcēji no Ventspils virves vilkšanas kluba  “Velkonis”, Andris SARĢELIS, Normunds Segējevs, Egīls GŪTMANIS – no Jelgavas virves vilkšanas kluba  “Ozoli”,” treneris – Aivars DUKATS. Starptautiskās kvalifikācijas tiesnesis Dzintars POLNA bija galvenā tiesneša palīgs, bet Aivars Brākmanis piedalījās sacensību tiesāšanā.
 • Virves vilkšanas kluba “Velkonis” komanda piedalījās starptautiskā turnīrā ŠVEICĒ . kuru organizēja virves vilkšanas klubs Monsnang jūnija, iegūstot 3. vietu.
 • Par 2010. gada Latvijas čempionu individuālajā virves vilkšanā kļuvis virves vilkšanas kluba “Velkonis” sportists Aino Gošs 2010. gadā par Latvijas čempioniem virves vilkšanā 700 kg svara klasē 1. vietā virves vilkšanas klubs “Ozoli”: Egīls Gūtmanis, Normunds Sergējevs, Raitis Krievs, Aleksandrs Verškovs, Māris Kunkulbergs, Andris Sarģelis, Mārtiņš Zitāns, Valdis Kaktiņs, Oskars Oļševskis, treneris-Edgars Ludzītis. 640 kg svaru klasē 1. vietā virve vilkšanas klubs  “Velkonis”: Ainars Zablovskis, Māris Bože, Aleksandrs Mihailovs,  Jurģis Rasa, Aino Gošs, Sandis Pulmanis, Jānis Krauze  – treneris Aivars Dukats.

2011. gads

 • Pasaules čempionāts jauniešiem Eiropas čempionāts pieaugušajiem notika Mineheadā Lielbritānijā. Jauniešu komanda, kuru pārstāvēja virves vilkšanas kluba  “Velkonis” jaunieši ieguva 7. vietu, bet klubu sacensībās no 15 komandām dalīja 5. – 6. vietu. Komandā startēja: Reinis Priedoliņš, Nauris Zablovskis, Edijs Cinis, Mārtiņš Karlsons, Emīls Gošs, Dāvis Boass, Kristaps Reinfelds, Kārlis Bauers, Armands Oliņš.
 • Par pieckārtēju Latvijas čempionu individuālajā vilkšanā kļuva Ainars Zablovskis.

Latvijas čempiona titulu jauniešiem 560 kg svara klasē ieguva virves vilkšanas kluba  “Velkonis” komanda, kurā startēja : Reinis Priedoliņš, Nauris Zablovskis, Edijs Cinis, Mārtiņš Karlsons, Emīls Gošs, Dāvis Boass, Kristaps Reinfelds, Kārlis Bauers, Armands Oliņš, Gvido Egle.Latvijas čempiona titulu vīriešiem 680 kg svaraklasē ieguva virves vilkšnas kluba  “Ozoli” komanda, kurā startēja: Egīls Gūtmanis, Andris Sarģelis, Normunds Sergējevs, Viktors Prokopotenko, Māris Sirmis, Māris Kunkulbergs, Jānis Asmanis, Valdis Kaktiņš, Oskars Olševskis. Latvijas čempiona titulu vīriešiem 640 kg svara klasē ieguva virves vilkšnas kluba  “Velkonis ” komanda, kurā startēja.: Reinis Priedoliņš, Jānis Krauze, Edgars Zablovskis, Raimonds Pulmanis, Aleksandrs Šalajevs, Aino Gošs, Ainars Zablovskis, Jurģis Rasa. Latvijas čempiona titulu vīriešiem 720 kg svaraklasē ieguva virves vilkšnas kluba  “Ozoli” komanda, kurā startēja: Egīls Gūtmanis, Valdis Kaktiņš, Mārtiņš Zitāns, Normunds Sergējevs, Māris Kunkulbergs, Andris Sarģelis, Oskars Olševskis, Aleksandrs Verškovs, Raitis Krievs.

2012. gads

 • Pasaules čempionāts klubu komandām notika Appenzell Šveicē. Piedalījās virves vilkšanas klubi “Velkonis” un  “Ozoli” . 700 kg svaru klasē  “Velkonim” 5 -8. vieta, bet  “Ozoliem” 17.-20. vieta 38 komandu konkurencē.
 • Pasaules čempionāts valstu izlases komandām notika turpat Appenzell Šveicē. Latvijas izlases komanda 700 kg svaru klasē ieguva 6. vietu un izcīnīja tiesības 2013. gadā piedalīties Pasaules spēlēs (World Games 2013 in Cali, Columbia) Komandā startēja Egīls Gūtmanis, Raitis Krievs, Andris Sarģelis, Valdis Kaktiņš, Ainars Zablovskis, Māris Bože, Jurģis Rasa, Raimonds Pulmanis, Mārtiņš Zitāns. 640 kg svaru klasē 10. vieta Sacensības tiesāja arī Latvijas TWIF tiesneši Aivars Brākmanis, Dzintars Polna, Žanete Pavlova.
 • Par seškārtēju Latvijas čempionu individuālajā vilkšanā kļuva Ainars Zablovskis.
 • 4.maijā, sadarbojoties ar Latvijas Neatkarīgo Televīziju un Rīgas pilsētas domi, notika Lielā virves vilkšana Rīgā uz Vanšu tilta, kurā piedalījās 560 dalībnieki. Galvenais tiesnesis šajā pasākumā bija Aivars Brākmanis. Virves garums 320 metri.
 • 19.-20. maijā Ventspilī sadarbībā ar TWIF tika organizēts attīstības seminārs, kurā piedalījās 42 dalībnieki no Krievijas, Polijas, Ungārijas, Serbijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas, kā arī TWIF prezidents Mr. Cathal McKeever (Īrija)  un Anglijas izlases treneris Džons Webs.
 • Latvijas Ziemas čempionāts telpās notika Ventspilī svaru klasēs U-23, 640 kg, 680 kg un 560 kg vīriešiem Latvijas čempioni 2012. gadā. 640 kg svaru klasē virves vilkšanas klubs “Ozoli” – EgīlsGūtmanis, Andris Sarģelis, Jānis Ašmanis, Viktors Prokopotenko, Māris Kunkulbergs, Māris Sirmis, Mārtiņš Zitāns, Oskars Olševskis.

700 kg svaru klasē virves vilkšanas klubs “Ozoli”- Egīls Gūtmanis, Andris Sarģelis, Viktors Prokopotenko, Māris Kunkulbergs, Mārtiņš Zitāns, Oskars Olševskis, Valdis Kaktiņš, Raitis Krievs.560 kg svaru klasē virves vilkšanas klubs “Velkonis”- Reinis Priedoliņš, Edgars Zablovskis, Rūdolfs Sakne,Raimonds Pulmanis, Ainars Zablovskis, Māris Bože, Jurģis Rasa,  U-23 – junioru klasē uzvarēja virves vilkšanas klubs “Velkonis” – Reinis Priedoliņš, Rūdolfs Sakne, Rihards Dombrovskis, Nauris Zablovskis, Armands Oliņš, Emīls Gošs, Edgars Zablovskis, Kristaps Reinfelds.

 • Jauniešu sacensības koncentrējās Latgales un Kurzemes novados.
 • Iesniegts projekts un saņemts finansējums Eiropas sporta projektam “Let’s pull together” , ko realizēs 2013. un 2014. gadā, sadarbojoties Ungārijas, Polijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas federācijām.
 • Aivars Brākmanis bija Krievijas federācijas virves vilkšanas 1.čempionāta galvenais tiesnesis Sankt – Pēterburgā.
 • Aivars Brākmanis un Aleksandrs Šalajevs novadīja teorētisko un praktisko semināru ties-nešiem un sportistiem pirms Krievijas federācijas virves vilkšanas 1.čempionāta Sankt – Pēterburgā.

2013. gads

 • Latvijas Virves vilkšanas federācijai un virves vilkšanas klubam “Velkonis” 20 gadi. Par godu notikumam 15. jūnijā Ventspilī notika starptautisks turnīrs, kurā piedalījās komandas no Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Itālijas, Šveices un Beļģijas.
 • Pasaules spēlēs Kolumbijā – Kali Latvijas izlases komanda 700 kg svaru klasē ieguva 6.vietu komandā startēja Egīls Gūtmanis, Raitis Krievs, Andris Sarģelis, Valdis Kaktiņš, Ainars Zablovskis, Māris Bože, Jurģis Rasa, Aino Gošs, Mārtiņš Zitāns. Sacensības tiesāja arī Latvijas TWIF tiesneši Aivars Brākmanis, Dzintars Polna, kas bija šo sacensību galvenais tiesnesis.
 • Eiropas čempionāts un Pasaules čempionāts klubu komandām notika Nīderlandē – Assenē. Piedalījās virves vilkšanas klubs “Velkonis”. 700 kg svaru klasē “Velkonim” 3. vieta un bronzas medaļas, bet valstu izlašu sacensībās 4. vieta.
 • Tiek realizēts Eiropas projekts “Let’s pull together” , kas sekmē virves vilkšanas attīstību, organizējot seminārus un sacensības – Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Ungārija un Polijā.

2014. gads

 • 20 gadi kopš LVVF uzņemta starptautiskajā virves vilkšanas federācijā TWIF un kopš pirmo reizi startēja Latvijas izlase Pasaules čempionātā.
 • Rīgā notiek Eiropas projekta “Let’s pull together” noslēguma konference. Projekts sekmīgi tiek pabeigts – ieguvums: jauni starptautiskie kontakti, jauna pieredze, izveidojas sadarbība ar Latvijas sporta pedagoģijas akadēmiju.
 • Trešo gadu notika Lielās virves vilkšanas sacensības Rīgā Daugavmalā.
 • Izveidots metodiskais materiāls par virves vilkšanas sportu – rokasgrāmata “Let’s pull together!”.
 • Saņemam TWIF atzinības balvu par ieguldījumu virves vilkšanas sporta attīstībā.
 • Pasaules čempionāta Madisonā – ASV Latvijas izlases startēja 700kg, 640 kg un U-23 – 600 kg svara klasēs. Komandās bija sportisti no virves vilkšanas klubiem “Ozoli” , “Velkonis”, “Saldus”. Aivars Brākmanis bija Pasaules čempionātā galvenā tiesneša vietnieks.
 • Notiek studentu sacensības, organizācijā piedalās arī LSPA studenti; viena Latvijas čempionāta kārta notiek Zvejnieku svētkos Rojas pludmalē.

2015. gads

 • LVVF organizē divas Latvijas kausa sacensības telpās un Latvijas čempionātu telpās, kā arī Latvijas kausa izcīņu un Latvijas čempionāta 3 kārtas vasarā, jau tradicionāli Nacionālā aizsardzības akadēmija organizē “Rektora kausu”.
 • LVVF sacensību sistēmā iesaistās Rīgas pašvaldības policijas komandas.

    Sporta klubā “Saldus” izveidojas vīriešu virves vilkšanas komanda, atgriežas daļa no 2002. gada Pasaules jauniešu čempioniem.

 • Notiek Latvijas augstskolu čempionāts.
 • Piedalījāmies ar virves vilkšanas stendu izstādē “Sveiks un vesels”.
 • Lai popularizētu sporta veidu, Latvijas virves vilkšanas kausa un čempionāta sacensības tiek organizētas pilsētu svētku programmu ietvaros: Rīgā – Pārdaugavas svētki, Jelgavas pilsētas svētki, Zvejnieku svētki Rojā, Ventspilī – GETXO spēļu laikā, savukārt jau tradicionālā Lielā virves vilkšana arī iekļauta augustā notiekošajos Rīgas svētkos, jauniešu U-18 čempionātā piedalās 20 komandas un sacensībās pirmo reizi Latvijā tiek izmantotas 5 virves vienlaicīgi.
 • Latvijas čempioni 720 un 680 kg svaru klasē kļuva virves vilkšanas kluba “Ozoli” komanda.
 • Eiropas čempionātā Belfāstā, Ziemeļīrijā VVK “Ozoli” 720 kg svara klasē izcīna augsto ceturto vietu, VVK “Velkonis” 680 kg klasē izcīna no 9.-11.vietai Latvijas izlases 720 kg- 5. vieta, 680 kg- 8.vieta, 640 kg – 9 vieta.Piedalās ar labam sekmēm visi trīs TWIF tiesneši – Žanete Pavlova, Aivars Brākmanis un Dzintars Polna.

2016. gads

 • LVVF organizē divas sacensības telpās – Latvijas kausa izcīņu un Latvijas čempionātu telpās, kā arī Latvijas individuālo čempionātu, Latvijas čempionātu 3 kārtas vasarā un Latvijas kausa sacensības. Tradicionāli Nacionālā aizsardzības akadēmija organizē “Rektora kauss”, pirmo reizi notiek Pašvaldību policijas atklātais čempionāts, Latvijas kausa izcīņa jauniešiem Latgales un Kurzemes zonās, LVVF piedalās Eiropas sporta nedēļas pasākumos “Esi aktīva”, atbalstot aktīvu dzīves veidu. Gada sacensību kalendārā jauna svara kategorija 600 kg (4 vīrieši un 4 sievietes) – SK “Saldus” un VVK – “Ozoli”. Piedalāmies Tautas sporta pasākumu atbalstīšanā novados.
 • LVVF sacensību sistēmā atgriežas Līvbērzes pagasta komanda.
 • Sporta klubā “Saldus” izveidots trenažieri – spēka/izturības noteikšanai.
 • Noorganizēts seminārs Nacionālo bruņoto spēku sporta instruktoriem; piedalījāmies ar pieredzi IZM seminārā par Eiropas projektu vadīšanu, bet 4. oktobrī Jūrmalā “Baltic Beach hotel” 35 Eiropas valstu militāro sporta organizāciju pārstāvjiem prezentējām virves vilkšanas sportu.
 • Piedalījāmies ar virves vilkšanas aktivitātēm “Sporta nakts” pasākumos, Saldus pilsētas 160 gadu jubilejas pasākumā “160 vingrojumi – Saldum 160”.
 • Lai popularizētu sporta veidu, Latvijas virves vilkšanas kausa un čempionāta sacensības tiek organizētas pilsētu svētku programmu ietvaros: Rīgā – Pārdaugavas svētki, Ozolnieku novada svētki.
 • Latvijas čempioni 700 kg un 640 kg un 600 kg svaru klasē kļuva virves vilkšanas kluba “Velkonis” komanda.
 • Pasaules čempionātā Zviedrijā, Malmo Latvijas izlases komandām – 600 kg ( 4+4) 6. vieta (SK “Saldus”), 700 kg – 8. vieta, 640 kg – 14 vieta, pirmo reizi startēja Latvijas sieviešu izlase 540 kg svara klasē, ko pārstāvēja SK Saldus un VVK “Ozoli” sportistes, bet VVK “Ozoli” 600 kg svara klasē (4 vīrieši un 4 sievietes) klubu komandām izcīna augsto ceturto vietu, VVK “Velkonis” 700 kg klasē izcīna 8. vietu.
 • Piedalās sacensību tiesāšanā ar labam sekmēm visi trīs TWIF tiesneši – Žanete Pavlova, Aivars Brākmanis un Dzintars Polna.

2017. gads

 • LVVF organizē – Latvijas kausa un Latvijas čempionātu telpās( 600 kg MIX, 600 kg ( 4+4), 720 kg, 680 kg svara klasēs), kā arī Latvijas individuālo čempionātu , Latvijas čempionātu 3 kārtas vasarā un Latvijas kausa sacensības ( 600 kg MIX, 600 kg ( 4+4), 720kg, 680 kg svara klasēs), Nacionālā aizsardzības akadēmija organizē “Rektora kauss”, Iekšlietu ministrijas čempionāts, Sacensības speciālās Olimpiādes mācību iestādēm, LVVF piedalās Eiropas sporta nedēļas pasākumos “Esi aktīvs”, atbalstot aktīvu dzīves veidu. Latvijas čempionāta sacensībās vis-vairāk  uzvaras kaldināja Sporta klubs “Saldus”.
 • LVVF izveidojas divi jauni sporta klubi “Rīga” un “Līvbērze”, kas reģistrēti vienā dienā 2017. gada 29. septembrī.
 • Ar LSFP atbalstu izglītības projektiem noticis seminārs tiesnešu kvalifikācijas paaugstināšanā. Virves vilcējiem – seminārs par antidopinga problēmām.  Notika LVVF seminārs par tālāku attīstību.
 • Lai popularizētu sporta veidu, Latvijas virves vilkšanas kausa un čempionāta sacensības tiek

     organizētas pilsētu svētku programmu ietvaros: Rīgā – Pārdaugavas svētki, Ozolnieku novada svētki.

 • Eiropas čempionātā Lielbritānijā Southportā, Latvijas izlases komandām – 720 kg – 4.vieta  680 kg – 11.vieta – 600 kg ( 4+4- nestartēja komanda), Atklātajās klubu sacensībās – 720 kg “Velkonis” – 7 vieta, 600 MIX “Saldus” 5-6 vieta; “Ozoli” -12-13 vieta, 560 “Ozoli/ Gekonas” – sievietēm 560 kg – 7. vieta. Eiropas čempionātā piedalās sacensību tiesāšanā ar labam sekmēm piedalās divi TWIF tiesneši –
  Aivars Brākmanis un Dzintars Polna un divi pirmās kategorijas tiesneši – Artis Asbergs un sekretāre Raivita Tuka, kuri tika atzīmēti kā sekmīgi pretendenti, lai piedalītos TWIF tiesnešu eksāmenos.

2018. gads

 • Latvijas Virves vilkšanas federācijai un Virves vilkšanas klubam “Velkonis” 25 gadu jubileja, virves vilkšanas klubam “Ozoli” 20 gadu jubileja. Šīs gadskārtas abi klubi atzīmē, organizējot Starptautiskus turnīrus. 2. jūnijā Ventspilī notika 25. gadu jubilejas turnīrs, kurā piedalījās komandas no Nīderlandes, Beļģijas, Zviedrijas, Krievijas, Lietuvas, Latvijas. Savukārt 16. un 17. novembrī virves vilkšanas kluba “Ozoli” Starptautiskajā turnīrā telpās, kas notika Jelgavā, piedalījās komandas no Nīderlandes, Polijas Lietuvas, Latvijas. Jāatzīmē, ka sacensības notika uz profesionālajiem virves vilkšanas celiņiem – kurus iegādājās  VVK “Ozoli”  un VVK “Velkonis”, kam līdzekļus celiņa iegādei jubilejā dāvāja Ventspils pilsētas Dome.

•     Latvijas klubi piedalās Pasaules čempionātos telpās, kas notika Ķīnā, Huzhoy ,

kurā virves vilkšanas klubu “ Ozoli” un “ Velkonis “ apvienotā komanda ieguva bronzas medaļas 680 kg svara klasē. Izlašu komandas piedalījās 640kg un 680 kg  svara klasēs, sievietes piedalījās  500 kg un 540 kg svara klasēs, kā arī 600 kg MIX svara klasē, kurā startē 4 sievietes un 4 vīrieši.

 • Latvijas simtgadei par godu Latvijas sporta muzeja sagatavotajā izdevumā “Latvijas sporta lepnums 100” ar vairākkārtējiem Pasaules čempionu tituliem Pasaules klubu sacensībās iekļauts virves vilkšanas klubs “Velkonis”.
 • Latvijas klubi piedalās Pasaules čempionātos telpās, kas notika Ķīnā, Huzhoy, kurā virves vilkšanas klubu “Ozoli” un “Velkonis” apvienotā komanda ieguva bronzas medaļas 680 kg svara klasē. Izlašu komandas piedalījās 640 kg un 680 kg svara klasēs, sievietes piedalījās 500 kg un 540 kg svara klasēs, kā arī 600 kg MIX svara klasē, kurā startē 4 sievietes un 4 vīrieši.
 • Pasaules čempionāts āra apstākļos notika Dienvidāfrikā , Keiptaunā. Latviju pārstāvēja Virves vilkšanas klubs “Velkonis”. Klubu atklātajās sacensībās 720 kg svara klasē komanda izcīnīja 5. vieta, bet Pasaules čempionātā izlasēm komanda ierindojās 7.vietā.
 • LVVF organizē – Latvijas čempionātu telpās, Latvijas individuālo čempionātu , Latvijas čempionātu 3 kārtas vasarā un Latvijas kausa sacensības, Nacionālā aizsardzības akadēmija organizē “Rektora kauss”, Iekšlietu ministrijas čempionāts, Sacensības speciālās Olimpiādes mācību iestādēm, LVVF piedalās Eiropas sporta nedēļas pasākumos “Esi aktīvs”, atbalstot aktīvu dzīves veidu.
 • LVVF sagatavojis bukletu “Virves Vilkšanas ABC”, atjaunota sadarbība ar Jaunsardzi.

    Ar LSFP izglītības projektu atbalstu noticis seminārs treneru, tiesnešu un sportistu klasifikācijas paaugstināšanai.

 • Lai popularizētu sporta veidu, Latvijas virves vilkšanas kausa un čempionāta sacensības tiek organizētas pilsētu svētku programmu ietvaros: Rīgā – Pārdaugavas svētki, Līvbērzes novadā.
 • Sadarbības projekta ietvaros ar KRIEVIJU notika divi semināri, 31.03 un 1.04 – Pēterburgā, bet 8. un 9. decembrī Penzā. Projektu atbalstīja TWIF tiesneši Žanete PAVLOVA, Aivars BRAKMANIS, kā arī virves vilcējs Aleksandrs ŠALAJEVS.
 • Pasaules čempionātā sacensību tiesāšanā ar labam sekmēm piedalās Latvijas TWIF tiesneši – Žanete PAVLOVA , Dzintars POLNA un Aivars BRĀKMANIS.
 • Pārvēlēta LVVF valde. Par prezidentu ievelēts Krists EZERIŅŠ.

No vēstures pazudusi 2018.gada ziema:

2019. gads

 • Pasaules čempionāts āra apstākļos notika Īrijas pilsētā Castelbar. Latviju pārstāvēja Virves vilkšanas klubi “Velkonis” un “Ozoli”. Pasaules čempionāta Valsts izlašu sacensībās svara klasē līdz 720 kg Latvijas izlase ierindojās 5. vietā, svara klasē līdz 640 kg 10.vietā.
 • LVVF organizēja — Latvijas čempionāta un Latvijas kausa sacensības telpās, kā arī Latvijas individuālo čempionātu, Latvijas čempionātu trīs kārtas vasarā 720 kg 350 kg un 580 kg svara klasēs, ka arī Latvijas kausa sacensības. Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija organizēja tradicionālās “Rektora kausa” sacensības. Tradicionālās sacensības Olimpiādes speciālās mācību iestādēs. LVVF piedalās Eiropas sporta nedēļas pasākumos “Esi aktīvs”, un atbalstot aktīvu dzīves veidu, iesaistījās Latvijas pirmo “Pludmales spēļu” sacensībās. 
 • LVVF izstrādājusi stratēģisko plānu sporta veida attīstībai nākamajiem trīs gadiem.
 • Notikušas sacensības Jauniešiem un  tautas sporta sacensības.
 • Projekta ietvaros turpinājās sadarbība ar Krievijas virves vilkšanas federāciju divu semināru ietvaros 31.03 un 1.04 – Sanktpēterburga, bet 8. un 9. decembrī Penzā.  Projektu atbalstīja TWIF tiesneši Žanete PAVLOVA, Aivars BRAKMANIS, kā ari VVK Saldus virves vilcējs Aleksandrs ŠALAJEVS.
 • Pasaules  čempionātā sacensību tiesāšanā piedalās ar labam sekmēm Latvijas TWIF tiesneši  — Dzintars POLNA un Aivars BRĀKMANIS.

2020. gads

 • Latvijas klubs “Ozoli” piedalās Pasaules čempionātos telpās, ka notika ĪRIJĀ Latterkenny un startēja 640 kg svara klasē vīriešiem un 600 kg. Latvija  nepiedalās Valstu izlašu sacensībās.
 • Pasaules čempionāts āra apstākļos, kas 2020. gada bija plānots Bilbao, Spānijā, sakarā ar COVID 19 vīrusa pandēmiju pārcelts uz 2021. gadu.
 • LVVF organizēja — Latvijas čempionāta un Latvijas kausa sacensības telpās notika svara klasēs  — 700 kg (1.v. VVK “Ozoli”, 580 kg MIX (1.v.VVK “Ozoli”), 480 kg, 350 kg vīriešiem (1.v. VVK “Ozoli”), 270 kg sievietēm (1.v. “Velkonis”).
 • Sacensību sezona sakara ar vīrusa izplatību sakās mēnesi vēlāk kā plānots un 20. jūnijā Latvijas individuālo čempionātu uzvarēja 18 gadīgais jaunietis no VVK “Līvberze” Edgars Vītols. Latvijas kausa sacensības notika Lietuvā 4. jūlijā Dusetos, bet Latvijas čempionāts sakās tikai 27. jūlijā un to pirmoreiz organizēja  Garkalnes novads. Latvijas čempionāts vasarā  notika trīs kārtās un notika svara klasēs 720 kg (1.v. VVK “Saldus/” Ozoli”, 430 kg svara klasē (1.v. VVK “Saldus”), 360 kg svara klasē (1.v. VVK “Velkonis”).
 • LVVF sagatavojusi brošūru par sacensību organizēšanu virves vilkšanas sportā “Rokasgrāmata virves vilkšanā — 2020”, 
 • Ar LSFP izglītības projektu atbalstu noticis seminārs treneru, tiesnešu un sportistu klasifikācijas paaugstināšanai.
 • LVVF jauns biedrs – virves vilkšanas klubs “Novadnieki” no Saldus novada.