2016. gada 22. novembrī, Rīgas pašvaldības policijas darbinieki sadarbībā ar Latvijas Virves vilkšanas federāciju novadīja ievadnodarbību virves vilkšanā Rīgas Centra humanitārās vidusskolas 10., 11. un 12. klašu skolēniem. Ievadnodarbībā skolēni apguva dažus iesildīšanas vingrinājumus, kā arī virves vilkšanas taktiku.

BILDES