2016. gada 26. maijā notika NBS Sporta kluba un Biedrības “Latvijas Virves vilkšanas federācija” rīkotais seminārs “Virves vilkšanas sporta treniņa pamati iesācējiem un sacensību organizācija”

seminars_1

Seminārs norisinājās NBS Sporta kluba kompleksā. Teorētiskajā daļā dalībnieki tika iepazīstināti ar: Virves vilkšanas sportu pasaulē un Latvijā; virves vilkšanas komandas veidošana, treniņš, sagatavošana sacensībām raksturojums; virves vilkšanas sacensību noteikumi, tiesāšana, organizācija telpās un ārā. Praktiskajā nodarbībā dalībnieki tika iepazīstināti ar: drošības tehnikas noteikumiem; speciāliem sagatavojošiem vingrinājumiem vilcējiem, virves vilkšanas tehnikas pamatiem un praktisku vilkšanu.
Semināra nodarbības vadīja pārstāvji no Latvijas Virves vilkšanas federācijas: Dzintars Polna, Andris Palamarčuks un Žanete Pavlova.
Dalībnieku skaits seminārā – 19 NBS karavīri. Visi semināra dalībnieki noslēgumā saņēma sertifikātu par iegūtajām teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām virves vilkšanā.